bdswiss erfahrungen

          Zakończono nabór uczestników na turnus rehabilitacyjny w Głuchołazach. Koszt tegorocznego wyjazdu wyniesie 3 100 zł ( 1650 zł - koszt pobytu osoby niepełnosprawnej i 1450 - koszt pobytu opiekuna). Osoby zakwalifikowane do udziału w turnusie prosimy o dokonywanie wpłat zaliczki w kwocie 600 zł do 31 marca 2017.

         Osoby, które koszt turnusu pokrywają z fundacji prosimy o kontakt w celu wystawienia rachunku.

Ruszyły przygotowania do kolejnego tym razem jubileuszowego 20-stego wakacyjnego wyjazdu. Tak, tak...  nasze stowarzyszenie "Razem" już po raz dwudziesty planuje wyjazd osób niepełnosprawnych i opiekunów wolontariuszy na turnus rehabilitacyjny, który odbędzie się w terminie od 9 do 23 lipca 2017 w Instytucie Naukowo Dydaktycznym im. Vincenza w Głuchołazach.

         Od naszego wyjazdu do Głuchołazów minęło już prawie 2 miesiące, zatem czas pomyśleć o spotkaniu. Zgodnie z zapowiedzią proponujemy wyjazd do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

          W dniach 10-11 czerwca odbędzie się integracyjne spotkanie przedkolonijne. W dniu 10 czerwca odbędzie się szkolenie wolontariuszy a w dniu następnym odbędzie się integracyjny piknik. Obecność wolontariuszy oraz uczestników wyjeżdżających na turnus po raz pierwszy jest obowiązkowa.  Ze względów organizacyjnych prosimy o jak najszybsze potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.

Zapisy uczestników na turnus rehabilitacyjny do Głuchołazów zostały zakończone. Osoby, które znalazły się na liście uczestników proszone są o dokonanie wpłaty zaliczki do końca marca 2016 w kwocie 500zł. Koszt turnusu wynosi 3000 zł.

   Tegoroczny turnus rehabilitacyjny odbędzie się w Głuchołazach w terminie od 2 do 16 lipca 2016.

  Zapisy na letni turnus rehabilitacyjny rozpoczną się w dniu 5 marca 2016roku o godzinie 9. Do udziału w turnusie rodzic może zgłosić tylko swoje dziecko! Jednocześnie informujemy, iż ze względu na zbyt małą ilość opiekunów, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję w sprawie rekrutacji uczestników turnusu. W pierwszej kolejności możliwość wyjazdu będą miały osoby:

 - pochodzące z terenu gminy Chybie oraz powiatu cieszyńskiego

- które nie korzystają z innych turnusów rehabilitacyjnych i jest to dla nich jedyna forma wypoczynku.

 

 

 

 

Rozpoczęliśmy przygotowania do tegorocznego turnusu rehabilitacyjnego, który planowany jest od 2 lipca do 16 lipca 2016 r. Nieodzownym warunkiem jego realizacji jest wystarczająca liczba opiekunów. Prosimy zatem wszystkich chętnych do poświęcenia swojego wolnego czasu i opieki na turnusie o jak najszybsze zgłaszanie się do nas pod nr 603 879 474. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu wielu młodych ludzi dobrej woli to nasze wspólne kolonijne dzieło dojdzie do skutku.

 W związku z przygotowaniami do tegorocznego turnusu rehabilitacyjnego pragniemy wszystkim zainteresowanym przypomnieć o możliwości pozyskania dofinansowania do turnusu w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie . Warunkiem uzyskania dofinansowania jest niezwłoczne złożenie wniosku do PCPR . Zainteresowanych udziałem  w turnusie z gmin Chybie i Strumień prosimy o zgłoszenia telefoniczne do naszego stowarzyszenia pod nr 603 879 474 do 23 stycznia 2016.

W dniach 20-21 czerwca 2015r. odbędzie się spotkanie osób wyjeżdżających na turnus do Głuchołaz. W sobotę 20.06.2015r. od godz. 1100 w Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu  odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla opiekunów.  Istnieje możliwość noclegu z soboty na niedzielę (potrzebny własny śpiwór). W niedzielę 21 czerwca od godz. 830 opiekunowie spotkają się ze swoimi podopiecznymi i ich rodzicami. O godz. 1030 zapraszamy wszystkich na mszę św., po której o godz. 1230 zapraszamy na obiad  w restauracji „Smakosz”. Zakończenie spotkania planujemy około godz 1430. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (z powodu rezerwacji obiadu dla uczestników) do 12 czerwca  pod nr tel. 603 879 474 lub  33 8561 369.

Przypominam również,że 12 maja mija termin wpłaty pozostałej kwoty odpłatności za turnus..

15 marca upłynął termin wpłat zaliczek na turnus rehabilitacyjny do Głuchołazów. Osoby, które jeszcze nie dokonały wpłaty proszone są o jak najszybsze uregulowanie zaległości /najpóźniej do 25 marca/ lub o kontakt telefoniczny z organizatorem. Brak jakiejkolwiek informacji ze strony uczestnika będzie uważany za rezygnację z turnusu.