bdswiss erfahrungen

 

Przyszła pora na życzenia - te z okazji Wielkiej Nocy:

Niechaj Radość zstąpi w serca, a Nadzieja spojrzy w oczy!

By Chrystusa Zmartwychwstanie niosło się nowiną wokół,

i nieważne czyś samotny, czy ktoś bliski jest u boku.

 

Chwil zadumy i oddechu, z serca dzisiaj Wam życzymy,

obfitości - tej na stole,  dobrych myśli, jasnej  miny.

Niechaj babka Wam urośnie, a pisanki lśnią w koszyku,

zapomnijcie o urazach, których czasem jest bez liku.

 

Gdy w niedzielę świt nastanie, "Alleluja!" wykrzyknijcie!

To co złe - wyrzućcie z serca, to co piękne - weń przyjmijcie!

Tego Wam Stowarzyszenie "Razem", chce  życzyć na Święta,

O wielu z Was, dobrych ludziach, będziemy w tych dniach pamiętać! 

 

 

Wielkanoc A.D.2017

          Zakończono nabór uczestników na turnus rehabilitacyjny w Głuchołazach. Koszt tegorocznego wyjazdu wyniesie 3 100 zł ( 1650 zł - koszt pobytu osoby niepełnosprawnej i 1450 - koszt pobytu opiekuna). Osoby zakwalifikowane do udziału w turnusie prosimy o dokonywanie wpłat zaliczki w kwocie 600 zł do 31 marca 2017.

         Osoby, które koszt turnusu pokrywają z fundacji prosimy o kontakt w celu wystawienia rachunku.

Ruszyły przygotowania do kolejnego tym razem jubileuszowego 20-stego wakacyjnego wyjazdu. Tak, tak...  nasze stowarzyszenie "Razem" już po raz dwudziesty planuje wyjazd osób niepełnosprawnych i opiekunów wolontariuszy na turnus rehabilitacyjny, który odbędzie się w terminie od 9 do 23 lipca 2017 w Instytucie Naukowo Dydaktycznym im. Vincenza w Głuchołazach.

         Od naszego wyjazdu do Głuchołazów minęło już prawie 2 miesiące, zatem czas pomyśleć o spotkaniu. Zgodnie z zapowiedzią proponujemy wyjazd do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

          W dniach 10-11 czerwca odbędzie się integracyjne spotkanie przedkolonijne. W dniu 10 czerwca odbędzie się szkolenie wolontariuszy a w dniu następnym odbędzie się integracyjny piknik. Obecność wolontariuszy oraz uczestników wyjeżdżających na turnus po raz pierwszy jest obowiązkowa.  Ze względów organizacyjnych prosimy o jak najszybsze potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.

Zapisy uczestników na turnus rehabilitacyjny do Głuchołazów zostały zakończone. Osoby, które znalazły się na liście uczestników proszone są o dokonanie wpłaty zaliczki do końca marca 2016 w kwocie 500zł. Koszt turnusu wynosi 3000 zł.

   Tegoroczny turnus rehabilitacyjny odbędzie się w Głuchołazach w terminie od 2 do 16 lipca 2016.

  Zapisy na letni turnus rehabilitacyjny rozpoczną się w dniu 5 marca 2016roku o godzinie 9. Do udziału w turnusie rodzic może zgłosić tylko swoje dziecko! Jednocześnie informujemy, iż ze względu na zbyt małą ilość opiekunów, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję w sprawie rekrutacji uczestników turnusu. W pierwszej kolejności możliwość wyjazdu będą miały osoby:

 - pochodzące z terenu gminy Chybie oraz powiatu cieszyńskiego

- które nie korzystają z innych turnusów rehabilitacyjnych i jest to dla nich jedyna forma wypoczynku.

 

 

 

 

Rozpoczęliśmy przygotowania do tegorocznego turnusu rehabilitacyjnego, który planowany jest od 2 lipca do 16 lipca 2016 r. Nieodzownym warunkiem jego realizacji jest wystarczająca liczba opiekunów. Prosimy zatem wszystkich chętnych do poświęcenia swojego wolnego czasu i opieki na turnusie o jak najszybsze zgłaszanie się do nas pod nr 603 879 474. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu wielu młodych ludzi dobrej woli to nasze wspólne kolonijne dzieło dojdzie do skutku.

 W związku z przygotowaniami do tegorocznego turnusu rehabilitacyjnego pragniemy wszystkim zainteresowanym przypomnieć o możliwości pozyskania dofinansowania do turnusu w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie . Warunkiem uzyskania dofinansowania jest niezwłoczne złożenie wniosku do PCPR . Zainteresowanych udziałem  w turnusie z gmin Chybie i Strumień prosimy o zgłoszenia telefoniczne do naszego stowarzyszenia pod nr 603 879 474 do 23 stycznia 2016.