bdswiss erfahrungen

Wszelkie pytania o działalności Stowarzyszenia w zakresie kolonii, spotkań przed i pokolonijnych oraz innych działań statutowych prosimy kierować w formie telefonicznej na następujące numery: tel. (33) 85-61-369 oraz tel.kom. 603-879-474 i 601-458-698