bdswiss erfahrungen

31 marca br upłynął termin wpłaty zaliczki w wysokości 600 zł ostatecznie potwierdzający chęć udziału w turnusie rehabilitacyjnym. Osoby, które nie dokonają wpłaty do 15 kwietnia zostaną skreślone z listy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, bądź trudności z dokonaniem płatności prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorami pod nr 601 458 698  lub 603 879 474. Brak wpłaty i ewentualnego kontaktu będzie uważany jako rezygnacja z wyjazdu.