bdswiss erfahrungen

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Chybiu rozpoczęło  realizację projektu  „Tworzenie możliwości rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chybie, w tym dzieci niepełnosprawnych poprzez tworzenie kół zainteresowań. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa  oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

 Projekt realizowany będzie przez okres 5 lat w Szkole Podstawowej nr 2 w Chybiu w świetlicy szkolnej, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje talenty w kole artystycznym oraz w Gimnazjum  w Chybiu gdzie odbywać się będą zajęcia koła artystycznego oraz przyrodniczo – ekologicznego.

Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się 15 września i będzie trwać do 23 września. Formularz zgłoszenia dziecka na zajęcia zainteresowania wraz z oświadczeniami rodziców można pobrać na stronie stowarzyszenia: www.razem-chybie.pl,  lub w siedzibie stowarzyszenia: Chybie, ul. Chopina 12 oraz w Gimnazjum w Chybiu sala nr 16 u p. Heleny Bełtowskiej i Szkole Podstawowej nr 2 w Chybiu u p. Anny Bełtowskiej (świetlica szkolna). Ostateczna lista uczestników projektu będzie wywieszona w wyżej wymienionych placówkach oraz na stronie internetowej stowarzyszenia.

Rozpoczęcie zajęć planuje się na 30 września 2014.